سپردن ملک

صفحه نخست  /  سپردن ملک

مشخصات ملک را به صورت کامل وارد کنید

موقعیت ملک را بر روی نقشه تعیین کنید

با حرکت دادن مکان‌نما محدوده ملک خود را مشخص کنید

امکانات ملک را تعیین کنید

شرایط ملک

تصاویر ملک را در این قسمت بارگزاری کنید

برای انتخاب تصاویر کلیک کنید

پس از انتخاب تصاویر و تکمیل فرایند آپلود، بر روی دکمه «ثبت تصاویر ارسال شده» کلیک کنید